FAQs Complain Problems

समाचार

कृषि विकास तथा पशु सेवा शाखा

शहिद लखन गाउँपालिकाको किसान सूचिकरण कार्यक्रममा सहजकर्ता छनौटको लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना ।

५०% अनुदानमा कन्ये च्याउको बीउ बितरण सम्बन्धी सूचना ।

भैंसी प्रवद्धन / पकेट क्षेत्र विकास / विस्तार सम्बन्धी सूचना ।

पश् सेवा शाखाको उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम सम्बनधी सूचना ।