FAQs Complain Problems

कृषि विकास तथा पशु सेवा शाखा

FMD, LSD, CSF र ARV को खोप लगाउन उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना ।

कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचना प्रकाशित मिति: २०८०/११/१५

कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।