FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शहिद लखन गाउँपालिका जलश्रोत विधेयक,२०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 12:11 PDF icon जलश्रोत ऐन.pdf
शहिद लखन गाउँपालिका स्थानिय पाठ्यक्रम मस्यौदा ३ -२०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 11:59 PDF icon class three.pdf
शहिद लखन गाउँपालिका स्थानिय पाठ्यक्रम मस्यौदा १ -२०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 11:52 PDF icon class one.pdf
शहिद लखन गाउँपालिका स्थानिय पाठ्यक्रम मस्यौदा २ -२०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 11:41 PDF icon class two.pdf
शहिद लखन गाउँपालिका जुवा ऐन -२०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 11:25 PDF icon जुवा विधेयक.pdf
मदिरा (नियन्त्रण , व्यवस्थापन तथा नियमन ) ऐन -२०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 11:16 PDF icon मदिरा विधेयक.pdf
शहिद लखन गाउँपालिका वन ऐन,२०७७ ७७/७८ 05/04/2021 - 10:56 PDF icon वन विधेयक.pdf
व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि जग्गा भाडा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/09/2020 - 18:05 PDF icon व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि जग्गा भाडा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७६.pdf
बालि बिमा सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/09/2020 - 17:58 PDF icon बालि बिमा सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
भकारो सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/09/2020 - 17:52 PDF icon भकारो सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages