FAQs Complain Problems

शहिद लखन गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मिहरु विवरण ।

कार्यरत स्वास्थ्य चौकी पद फोन नं. ईमेल
डोलराज पौडेल मनकामना आयुर्वेद औषधालय बरिष्ठ कविराज निरीक्षक 9845133957 dolraj957@gmail.com
रम्भा पौडेल मनकामना आयुर्वेद औषधालय बैध निरीक्षक 9846195680 acrambha@gmail.com
सुनिल थापा मनकामना आयुर्वेद औषधालय औ. कु. 9846640912
शुक्र आचार्य बक्राङ्ग स्वास्थ्य चौकी जन स्वास्थ्य निरिक्षक ९८४८५००३८३ acharya48sukra@gmail.com
लक्ष्मी श्रेष्ठ नामजुङ्ग स्वास्थ्य चौकी जन स्वास्थ्य निरिक्षक 9845199000 Mail2alaxmi@gmail.com
राहुल श्रेष्ठ ताक्लुंग स्वास्थ्य चौकी जन स्वास्थ्य निरिक्षक ९८४३२७४६४० rahulshrestha232@gmail.com
अस्मिता राना ताक्लुंग स्वास्थ्य चौकी जन स्वास्थ्य निरिक्षक ९८६०४२१२८० asmitarana@gmail.com
बाबुराम ढकाल नामजुङ्ग स्वास्थ्य चौकी सि.अ.हे.ब. 9846271597 baburamdhakal237@gmail.com
विमला पुलामी बुंकोट स्वास्थ्य चौकी सि.अ.हे.ब. ९८५६०४०१०८ bimalapulami7@gmail.com
हरि वहादुर कुवँर मनकामना स्वास्थ्य चौकी सि.अ.हे.ब. ९८४६०७०३९२ harikuwar763@gmail.com

Pages