FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
करार कर्मचारी दरखास्त फारम ७७/७८ 09/09/2020 - 14:16 PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf
विपन्न नागरिक उपचारका लागि दिइने निवेदन (अनुसूचि-२) ७६/७७ 11/25/2019 - 11:02 PDF icon अनुसूचि २ विपन्न नागरिक.pdf
टोल विकास संस्थाको विधान (नमुना) ७६/७७ 09/09/2019 - 12:41 PDF icon टोल विकास संस्थाको विधान.pdf
ब्यवसायिक पशुपंछी फर्म तथा मासु मसल दर्ताको निवेदन तथा आवश्यक कागजातहरु ७५/७६ 01/06/2019 - 16:07 उपलब्ध छैन
विज्ञ ब्यक्ति विवरण संकलन फारम ७५/७६ 12/17/2018 - 15:20 PDF icon विज्ञ विवरण संकलन फारम.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यावसाय ईजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त ७५/७६ 10/14/2018 - 11:13 PDF icon निर्माण व्यावसायि इजाजतपत्र निवेदन.pdf
व्यावसाय दर्ता फारम ७५/७६ 10/14/2018 - 11:09 PDF icon व्यवसाय दर्ता निवेदन.pdf