FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
का. स. मू. तथा सम्पत्ति विवरण फारम । २०७९/२०८० 07/05/2023 - 12:23 PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.तृतिय.pdf, PDF icon का.स.मु. स्थानीय तह.pdf, PDF icon Kasamu_ardhabarshik.pdf, PDF icon अधिकृत (स्वास्थ्य).pdf, PDF icon का.स.मू. फारामको ढाँचा रा.प.अनं.प्रथम तथा श्रेणी विहिन.pdf, PDF icon सम्पत्ति विवरण फारम.pdf
करार कर्मचारी दरखास्त फारम २०७७/२०७८ 09/09/2020 - 14:16 PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf
विपन्न नागरिक उपचारका लागि दिइने निवेदन (अनुसूचि-२) २०७६/२०७७ 11/25/2019 - 11:02 PDF icon अनुसूचि २ विपन्न नागरिक.pdf
टोल विकास संस्थाको विधान (नमुना) २०७६/२०७७ 09/09/2019 - 12:41 PDF icon टोल विकास संस्थाको विधान.pdf
ब्यवसायिक पशुपंछी फर्म तथा मासु मसल दर्ताको निवेदन तथा आवश्यक कागजातहरु २०७५/२०७६ 01/06/2019 - 16:07 उपलब्ध छैन
विज्ञ ब्यक्ति विवरण संकलन फारम २०७५/२०७६ 12/17/2018 - 15:20 PDF icon विज्ञ विवरण संकलन फारम.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यावसाय ईजाजतपत्रको लागि दिइने दरखास्त २०७५/२०७६ 10/14/2018 - 11:13 PDF icon निर्माण व्यावसायि इजाजतपत्र निवेदन.pdf
व्यावसाय दर्ता फारम २०७५/२०७६ 10/14/2018 - 11:09 PDF icon व्यवसाय दर्ता निवेदन.pdf