FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि शिलबन्दी दरभाउ आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

२०७९-०८० 03/21/2023 - 16:01

प्रेस विज्ञप्ती

२०७९-०८० 03/12/2023 - 11:27

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७९-०८० 03/07/2023 - 11:49 PDF icon सूचना.pdf

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

२०७९-०८० 03/07/2023 - 11:45

नदिजन्य पदार्थ बिक्रीका लागि शिलबन्दी दरभाउ आह्वान सम्बन्धी सूचना।

२०७९-०८० 01/06/2023 - 19:44

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

२०७८।७९ 01/05/2023 - 12:33

संसोधन सम्बन्धी सूचना ।

२०७८।७९ 11/07/2021 - 20:26

लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७८।७९ 10/29/2021 - 17:58 PDF icon 7777.pdf

सडक सरसफाइका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

२०७८।७९ 08/09/2021 - 17:46

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७७/७८ 03/24/2021 - 10:17

Pages