FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

संसोधन सम्बन्धी सूचना ।

२०७८।७९ 11/07/2021 - 20:26

लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

२०७८।७९ 10/29/2021 - 17:58 PDF icon 7777.pdf

सडक सरसफाइका लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

२०७८।७९ 08/09/2021 - 17:46

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

७७/७८ 03/24/2021 - 10:17

आसयको सूचना ।

७७/७८ 02/23/2021 - 17:39 PDF icon आसय पत्रको सूचना.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/23/2021 - 17:24 PDF icon bato and bhawan thekka notice.pdf

नदी जन्य पदार्थ बिक्रीका लागि बोलपत्र आवह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 02/23/2021 - 17:21 PDF icon khola suchana.pdf

बोलपत्र आवह्वान सम्बन्धि सुचना ।

७७/७८ 12/27/2020 - 14:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 12/02/2020 - 11:34

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 11/13/2020 - 12:31

Pages