FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शहिद लखन गाँउपालिका-जग्गाको वर्गीकरण । २०७९/२०८० 05/07/2023 - 14:47 PDF icon शहिद लखन गाँउपालिका-जग्गाको वर्गीकरण फाइनल .pdf
शहिद लखन गाउँपालिकाले प्रदान गरेको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणबारे सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम - २०७९ प्रतिवेदन २०७९/२०८० 04/23/2023 - 13:03 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम २०७९ प्रतिवेदन.pdf
शहिद लखन गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना २०७८/७९ - २०८२/८३ २०७८/२०७९ 04/23/2023 - 12:48 PDF icon शहिद लखन गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना २०७८-७९ - २०८२-८३.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण प्रतिवेदन २०७८ २०७८/२०७९ 04/23/2023 - 11:50 PDF icon GESI Audit Final_Sahid Lakhan RM_2.pdf
शहिद लखन गाउँपालिकाको आप्रवासन प्रोफाइल २०७९/२०८० 11/08/2022 - 10:55 PDF icon Final Profile_शहिद लखन गाउँपालिका.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण परिक्षण प्रतिवेदन २०७६/२०७७ 11/30/2020 - 12:43 PDF icon Report@GESI Audit final.pdf
वार्षिक योजना कार्यक्रम किताब आ.व. २०७६।०७७ २०७६/२०७७ 10/08/2019 - 00:00 PDF icon Final print copy of budget Book.pdf
शहिद लखन गाउँपालिकाको पुनर्निर्माण योजना २०७५/२०७६ 03/19/2019 - 16:42 PDF icon शहिद लखन गाउँपालिकाको पुनर्निर्माण योजना.pdf
खण्ड २ संख्या ३ भाग २ २०७५/२०७६ 02/06/2019 - 15:35 PDF icon खण्ड २ संख्या ३ भाग २.pdf
खण्ड २ संख्या ३ भाग १ २०७५/२०७६ 02/06/2019 - 15:30 PDF icon खण्ड २ संख्या ३ भाग १.pdf