FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
श्री बिरेन्द्र श्रेष्ठ सि. अ. हे. ब. स्वास्थ्य शाखा birustha4@gmail.com ९८४६०५२३७७
श्री ऋषि रोका अधिकृत छैटौँ कृषि विकास शाका ९८४६२५५८८५
श्री सन्तोष लामिछाने लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा lamichhanesantosh456@gmail.com ९८४९८५६२२२
इ. राजन रानाभाट इन्जिनियर योजना/ नक्सापास शाखा er.ranabhatrajan@gmail.com ९८४६०८१३८७
श्री राजेन्द्र खनाल अधिकृत छैटौँ शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा khanalrajendra703@gmail.com 9846377301
श्री हिमलाल चापागाई सूचना अधिकारी प्रशासन शाखा 9856010534
इ. मनोज लामिछाने सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना तथा प्रबिधि शाखा manojlamichhane11@gmail.com ९८६६८०४९३९
श्री मोहनराज बिष्ट शिक्षा समन्वय कर्ता शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा ९८५६०४०८०२
श्री पूर्ण बहादुर गहतराज ना.सु जिन्सि शाखा ९८५६०४०७९५
श्री मेघनाथ प्रसाद यादव सव इन्जिनियर योजना/नक्सापास शाखा ९८५१०६३१९५
श्री सानुकाजी बस्नेत ना.सु योजना शाखा ९८४६०७५३६५
श्री जुन मायाँ घर्ति सहायक पाचौँ प्रशासन शाखा junukucha33@gmail.com ९८५७६२५५२६
श्री रामचन्द्र गिरी कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा ramchandragiri48@gmail.com 9856032003
श्री सोम आले एम्.आई.एस्. अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सेवा इकाई ९८६०४५३३४५
श्री बलराम घिमिरे खा. पा. स. टे. योजना शाखा
श्री कृष्ण कुमार खड्का असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर योजना/ नक्सापास शाखा ९८४६०५६२३६
श्री हिरा बि.क. फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सेवा इकाई ९८४५७९४१०१
श्री सृजना राना आले फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना सेवा इकाई ९८४९००४५५३
श्री गणेश कुमार श्रेष्ठ भलिबल प्रशिक्षक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा ९८०६५४३५१६
श्री शर्मिला गुरुङ्ग कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८०३३१११२५
श्री गोविन्द चौधरी कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८४६०८८३६९
श्री सन्तोष थापा मगर सवारी चालक प्रशासन शाखा