FAQs Complain Problems

समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
जीवन बहादुर आले मगर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत jeewankusum@gmail.com ९८५६०१०५३३
सुरेश कुमार अधिकारी लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४९५५४६४४
नरेन्द्रराज घिमिरे लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८५११६२३४२
लाल प्रसाद भट्टराई अधिकृत छैठौँ प्रशासन शाखा ९८४६१२७१४६
दिपेन्द्र परियार गाउँ शिक्षा अधिकारी शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा ९८५६०४०६५७
बिल बहादुर श्रेत्री सि. अ. हे. ब. स्वास्थ्य शाखा ९८४६०५६१९९
ऋषिराम मरहट्टा अधिकृत छैठौँ पशु सेवा शाखा ९८४६०७४८६८
उमानाथ भण्डारी लेखापाल/लेखा सहायक आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४६३६०९१०
हिमलाल चापागाई सूचना अधिकारी (अधिकृत छैटौँ) प्रशासन शाखा 9856010534
प्रदिप श्रेष्ठ सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) सूचना प्रविधि शाखा, प्रशासन शाखा ito.shahidlakhan@gmail.com ९८५११८६८९२
इ. मनोज लामिछाने सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer) सूचना तथा प्रबिधि शाखा manojlamichhane11@gmail.com ९८६६८०४९३९
रुपक श्रेष्ठ रोजगार संयोजक रोजगार केन्द्र srupak49@yahoo.com 9849330662
नन्द प्रसाद ढकाल शिक्षा समन्वय कर्ता शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा ९८५६०४३३०३
विजयराज पौडेल प्रा. स. बाली संरक्षण कृषी विकास शाखा ९८४६०९९७१९
मोहनराज बिष्ट शिक्षा समन्वय कर्ता शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा bistamohan802@gmail.com ९८५६०४०८०२
सुदिप बि.क. ना. प. से. प्रा. पशु सेवा शाखा ९८४५०८२१३२
धन बहादुर श्रेष्ठ खा. पा. स. टे. योजना शाखा ९८५६०४०२०३
रजाउल्लाह अन्सारी सव इन्जिनियर योजना/ नक्सापास शाखा ९८४२८५०९३५
रक्षा श्रेष्ठ कृषि अधिकृत कृषि विकास शाखा ९८४६७५५७८५
प्रमेश्वर सुवेदी लेखापाल/लेखा सहायक आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४०९२०९९२
दिपकराज त्रिपाठी आन्तरिक लेखा परिक्षक सहायक आन्तरिक लेखा परिक्षण dipaktripathi66@gmail.com 9846396085
सावित्री अधिकारी सहायक लेखापाल राजश्व शाखा ९८४६०८९१२३
जंग बहादुर गुरुङ्ग कार्यालय सहयोगी पशु सेवा शाखा ९८०८४५७६१६
दिपा पोख्रेल प्राबिधि सहायक शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा ९८४६४०५७९०
रंजित के.सी सव इन्जिनियर योजना/ नक्सापास शाखा ९८५७०८७७९५
तिल कुमारी राना झेंडी सव इन्जिनियर योजना/ नक्सापास शाखा ९८०११८१३२७
सन्जय राना मगर कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा magarsanjaya48@gmail.com ९८४९१३४१४६
संजोग थापा मगर सव इन्जिनियर योजना/नक्सापास शाखा ९८६२३९५०५०
सुस्मिता अंगाई पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु शाखा Amgaisusmi48@gmail.com ९८६५५०३८५०
कृष्ण कुमार खड्का असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियर योजना/ नक्सापास शाखा ९८४६०५६२३६
राजेश्वर भट्टराई अमिन नक्सापास शाखा ९८४५१५२४९८
सन्त बहादुर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी पशु सेवा शाखा ९८४६६३३२६४