FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
शहिद लखन गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ २०७५/२०७६ PDF icon सहकारी ऐन Compress.pdf
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ । २०७५/२०७६ PDF icon स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५.pdf
शहिद लखन गाउँपालिका वन ऐन, २०७७ । २०७७/२०७८ PDF icon वन विधेयक.pdf
मदिरा (नियन्त्रण , व्यवस्थापन तथा नियमन ) ऐन -२०७७ २०७७/२०७८ PDF icon मदिरा विधेयक.pdf
शहिद लखन गाउँपालिका जुवा ऐन -२०७७ २०७७/२०७८ PDF icon जुवा विधेयक.pdf
“शहिद लखन गाउँपालिको स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ । २०७७/२०७८ PDF icon स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन.pdf
शहिद लखन गाउऊपालिकामा गाउँ विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा वयवस्थापन ऐन, २०७६ २०७६/२०७७ PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ । २०७६/२०७७ PDF icon वातावरण संरक्षण ऐन.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७६ २०७६/२०७७ PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७६.pdf
औधोगिक व्यवसाय ऐन २०७६ २०७६/२०७७ PDF icon औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६.pdf

Pages