FAQs Complain Problems

शहिद लखन गाउँपालिका भित्र रहेका विद्यालयहरुको विवरण ।

विद्यालयको ठेगाना सञ्चालित कक्षा विद्यालयको प्रकार प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापकको सम्पर्क नं. विद्यलयको ईमेल विद्यालय व्यवस्थापन अध्यक्ष वि. व्य. अध्यक्षको सम्पर्क नं.
श्री इन्द्र प्रा.वि. वडा नं. १, बक्राङ्ग १-३ सरकारी तिर्थराज थापा मगर 9856043231 indrapravi@gmail.com नर बहादुर थापा 9808918002
श्री लक्ष्मी प्रा.वि. वडा नं. १, बक्राङ्ग १-३ सरकारी उर्मिला अर्याल 9856043799 laxmiprabi089@gmail.com शिर्जना नेपाली 9814163572
श्री बक्रेश्वर मा.वि. वडा नं. १, बक्राङ्ग १-१० सरकारी युद्ध बिलास अर्याल 9856043397 shreebakreswors@gmail.com लाल बहादुर गुरुङ्ग 9846270388
श्री महेन्द्रशक्ति मा.वि. वडा नं. १, बक्राङ्ग १-१२ सरकारी प्रकाश अर्याल 9846070385 mahendrasss9856043653@gmail.com रत्न वहादुर आले 9843858466
श्री थानी आ.वि. वडा नं. १, बक्राङ्ग १-८ सरकारी वेद बहादुर थापा 9846204412 schoolthani2043@gmail.com कृष्ण वहादुर थापा 9846768892
श्री बक्रेश्वरी प्रा.वि. वडा नं. २, मनकामना १-३ सरकारी रिता थापा 9829137015 shreebakreshworiprabi@gmail.com कर्ण बहादुर थापा 9817192076
श्री चण्डिदेउराली प्रा.वि. वडा नं. २, मनकामना १-५ सरकारी रवि प्रसाद लामिछाने 9845585646 गोपिलाल थापा 9805822590
श्री बालज्योति प्रा.वि. वडा नं. २, मनकामना १-३ सरकारी दुर्गा थापा आले 9827109062 baljyoti@gmail.com सरिना थापा 9804185856
श्री बनौती प्रा.वि. वडा नं. २, मनकामना १-५ सरकारी शोभा पन्थ 9846486894 banautischool@gmail.com थम बहादुर थापा मगर 9861562457
श्री सुन्तलाबारी बालस्मृती प्रा.वि. वडा नं. २, मनकामना १-३ सरकारी सिर्जना दुवाडी 9849163173 suntalabari123@gmail.com ढक माया राना 9845272812

Pages