FAQs Complain Problems

समाचार

नापी तथा नक्सा पास

भूमि वर्गीकरण सम्बन्धी २१ दिने सूचना

पुराना भवनहरु अभिलेखिाकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

शहिद लखन गाउँपालिका भित्रका स्वीकृत सडक मापदण्ड ।

दस्तावेज: 

हकदावी गर्ने सम्बन्धी ७ दिने सार्वजनिक सूचना ।

दस्तावेज: