FAQs Complain Problems

पञ्जीकरण / सामाजिक सुरक्षा शाखा

नवीकरण भएका सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्रका विवरण।

घरबाटै अनलाईन मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि सूचना ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धि सूचनामुलक जानकारीः पञ्जीकरण सम्बन्धि प्रायः सोधिने प्रश्नहरु र तिनका उत्तर