FAQs Complain Problems

समाचार

प्रशासन शाखा

दलित उत्थान कार्यक्रममा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना । (मितिः २०८० ।१०।१६ गते)

दलित उत्थान कार्यक्रममा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।
(मितिः २०८० ।१०।१६ गते)

स्थानीय सेवा(गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ बमोजिम हुने तहवृद्धि सम्बन्धी सूचना