FAQs Complain Problems

समाचार

सहकारी शाखा

शहिद लखन गाउँपालिकाको नियमन क्षेत्र भित्रका ३ वा सो भन्दा बढी अवधि वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी संस्थाहरुलाई अन्यन्त जरुरी सुचना ।

शहिद लखन गाउँपालिकाको नियमन क्षेत्र भित्रका ३ वा सो भन्दा बढी अवधि वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी संस्थाहरुलाई अन्यन्त जरुरी सुचना ।

(मितिः२०८१।०१।१७, ने.सं. ११४४ चौलागा ५ सोमबार )

कोपोमिस प्रणालिमा आबद्ध हुने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सहकारी संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ( दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०८० । १० । २१ )

घरेलु तथा साना उद्योग विस्तार तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।