FAQs Complain Problems

समाचार

नक्सापास भनेको के हो?

कुनै भवन निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय भवन संहिताका साथै स्थानीय निकायबाट तोकिएको मापडण्ड र प्रक्रिया पुरा गरी गाउँपालिकाबाट कुनै ब्यक्तिलाई निर्माण हुने भवनको नाप नक्सा डिजाइन समेतको विवरण उल्लेख गरी निर्माण अनुमति दिने कार्यलाई नक्सा भनिन्छ।

जन प्रतिनिधि

वडा कर्मचारी