FAQs Complain Problems

समाचार

यम बहादुर थापा

फोन: 
9851016362

१. सदस्यको नाम, थरः यम बहादुर थापा

२. पदः वडा अध्यक्ष

३. सम्पर्क नं.९८५१०१६३६

४. बाबुको नाम, थरः टोप बहादुर थापा

५. आमाको नाम, थरः तिल कुमारी थापा

६. पति/पत्नीको नाम, थरः एलिजा थापा

७. स्थायी ठेगानाः जिल्लाः           

जिल्ला

गाउँपालिका

वडा नं.

टोल

गोरखा

शहिद लखन

चालिसे

 

८. जन्म मिति र जन्म स्थानः20३७/१०/२०

९. नागरिकता नं., जारी मिति र जिल्लाः 100४७३

१०. शैक्षिक योग्यताः

क्र.सं.

विद्यालय/विश्वविद्यालयको नाम, ठेगाना

शैक्षिक उपाधि

उत्तिर्ण साल

श्री महारुद्र आ. वि.

साक्षर

 

११. राजनीतिक संगठन वा दलको नामः ने.क.पा. माओवादी केन्द्र

१२. राजनीतिक तथा सामाजिक आवद्धताः

क्र.सं.

आवद्ध राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाको नाम ठेगाना

पद

साल

ने.क.पा. माओवादी केन्द्र

प्रदेश परिषद सदस्य

205२

१३. भाषाः नेपाली मगर

१४. भ्रमण गरेका देशहरुः नेपाल एसियाका केही मुलुक

१५. रुचिका बिषयहरुः कृषि व्यवसाय

१६. प्रकाशित कृति तथा रचनाहरुः छैन

 

जन प्रतिनिधि

वडा कर्मचारी