FAQs Complain Problems

वडा नं. ५, ताक्लुङ्ग

साबिकको ताक्लुङ्ग गा.बि.स. को ५,६, ७, ८ र ९ नं. वडाहरु यस वडा अन्तरगत पर्दछन् । यस वडाको क्षेत्रफल १३.५ वर्ग कि.मि. रहेको छ। यस वडामा २२४२ जना जसंख्याको बसोबास रहेको छ।

Population: 
२२४२

जन प्रतिनिधि

यम बहादुर राना मगर

वडा अध्यक्ष
9846158973

नुन बहादुर थापा मगर

वडा सदस्य
९८४८२५१४२२

गीता परियार

वडा सदस्य
९८४१४८१८२८

अशोका थापा

वडा सदस्य
९८१५११३७२१

कृष्ण बहादुर कमर

वडा सदस्य
९८१५१२०८०५

वडा कर्मचारी

नाम पद फोन नं.
रमेश ढकाल
वडा सचिव
९८४५०४९५८९
रणोदीप कुमार यादव
असिस्टेन्ट सब ईञ्जिनियर
९८४५३७५२८५
सुनिता थापा
सामाजिक परिचालक
९८०९२५८६२३
कमला श्रेष्ठ
सामाजिक परिचालक
९८४६१२०५८०
धुर्ब खत्री के सी
ना.प.से.प्रा.
९८४६३७७८२०
श्रीमाया राना मगर
कार्यालय सहयोगी
९८०६५६८१८४