FAQs Complain Problems

वडा नं. ५, ताक्लुङ्ग

साबिकको ताक्लुङ्ग गा.बि.स. को ५,६, ७, ८ र ९ नं. वडाहरु यस वडा अन्तरगत पर्दछन् । यस वडाको क्षेत्रफल १३.५ वर्ग कि.मि. रहेको छ। यस वडामा २२४२ जना जसंख्याको बसोबास रहेको छ।

Population: 
२२४२
Ward Contact Number: 
९८४६१५८९७३

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
9846158973
वडा सदस्य
९८४६४१३०९७
वडा सदस्य
९८४१४८१८२८
वडा सदस्य
वडा सदस्य
९८१५१२०८०५

वडाका कर्मचारीहरु

वडा सचिव
९८४६१२५६७७
सब ईञ्जिनियर
९८१३४४६४६०
सामाजिक परिचालक
९८०९२५८६२३
ना.प.से.प्रा.
९८१६१२७३७२
कार्यालय सहयोगी
९८०६५६८१८४