FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता भनेको के हो?

ब्यक्तिको जिवनमा घटेका जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद तथा बसाई-सराई जस्ता घटनाहरु सम्बन्धीत स्थानीय पञ्जीकाधिकारी कहाँ गई घटनाको सूचना उपलब्ध गराउने र प्रमाण लिने कार्यलाई ब्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ।

जन प्रतिनिधि

वडाका कर्मचारीहरु