FAQs Complain Problems

समाचार

सकुन थापा

फोन: 
9846908687

१. नाम : सकुन थापा

२. पदः वडा अध्यक्ष

३. सम्पर्क नं.9846908687

४. ई-मेलः sakunmagar@gmail.com

५. बाबुको नाम, थरः लिला बहादुर राना

६. आमाको नाम, थरः गोरी माया राना

७. पति/पत्नीको नाम, थरः दिप बहादुर थापा

८. स्थायी ठेगानाः जिल्लाः           

जिल्ला

गाउँपालिका

वडा नं.

टोल

गोरखा

शहिद लखन

कोटगाउँ

 

९. जन्म मिति र जन्म स्थानः 2032/11/01

१०. नागरिकता नं., जारी मिति र जिल्लाः 68816/2047/06/26/ गोरखा ।

११. शैक्षिक योग्यताः

क्र.सं.

विद्यालय/विश्वविद्यालयको नाम, ठेगाना

शैक्षिक उपाधि

उत्तिर्ण साल

1

मनकामना माध्यामिक विद्यालय

SLC

2051

१२. राजनीतिक संगठन वा दलको नामः नेपाल कम्न्युष्ठ पार्टी माओबादी केन्द्र

१३. राजनीतिक तथा सामाजिक आवद्धताः

क्र.सं.

आवद्ध राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाको नाम ठेगाना

पद

साल

शहिद लखन गाउँपालिका

वडा अध्यक्ष

2079

शहिद लखन गाउँपालिका

कार्यपालिकाको सदस्य

2074

3

ने.क.पा. माओबादी केन्द्र गाउँपालिका पार्टी सचिवालय सदस्य

सचिवालय सदस्य

2076

4

ने.क.पा. माओबादी केन्द्र गाउँपालिका पार्टी

ईन्चार्ज २ नं. वडा

2078

5

एलायन्स क्लव अफ गोरखा मनकामना

अध्यक्ष

2078

6

थानीमाई आमा समुह मनकामना

कोषाध्यक्ष

2078

7

साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको ९४ समुह

अध्यक्ष

2067

१४. भाषाः नेपाली,अंग्रेजी र हिन्दी

१५. भ्रमण गरेका देशहरुः भारत

१६. रुचिका बिषयहरुः सामाजिक सेवा

१७. प्रकाशित कृति तथा रचनाहरुः छैन

जन प्रतिनिधि

वडा कर्मचारी