FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Invitation for Bid.

Invitation for Bid.
First Date of Publication : 2080-05-11 BS

आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

(पहिलो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०८०।०५।०६ )

१ वर्ष भन्दा वढि अवधि नविकरण नभएका प्राईभेट फर्महरुको नविकरण सम्बन्धी सूचना ।

१ वर्ष भन्दा वढि अवधि नविकरण नभएका प्राईभेट फर्महरुको नविकरण सम्बन्धी सूचना ।
प्रथम पटक प्रकाशन मिति : २०८०।०५।०४

उम्मेदवारको छोटो सूची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

उम्मेदवारको छोटो सूची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

मिति : २०८०।०५।०४

Pages