FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोपोमिस (COPOMIS) प्रणालीमा आवद्ध हुने सम्बन्धी सूचना ।

कोपोमिस (COPOMIS) प्रणालीमा आवद्ध हुने सम्बन्धी सूचना ।
मिति : २०८०।०५।२१

नविकरण सम्बन्धी सूचना ।

नविकरण सम्बन्धी सूचना ।

मिति: २०८०।०५।२१

खानेपानी उपभोक्ता दर्ता सम्बन्धी ३० दिने सार्वजनिक सूचना । (वडा नं. ५)

खानेपानी उपभोक्ता दर्ता सम्बन्धी ३० दिने सार्वजनिक सूचना । (वडा नं. ५)

मिति : २०८०।०५।२१

Pages