FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना(गैरसरकारी तथा अन्य संस्थाहरु)

दस्तावेज: 

शहिद लखन गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना

शहिद लखन गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना २०७७

आ.व. २०७७।०७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरु