FAQs Complain Problems

समाचार

नेपाली आमाबाट जन्म भै नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानले नेपाली नागरीकता प्रमाण पत्र लिने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि

वडा कर्मचारी