FAQs Complain Problems

समाचार

शहिद लखन गाउँपालिकाको नियमन क्षेत्र भित्रका ३ वा सो भन्दा बढी अवधि वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी संस्थाहरुलाई अन्यन्त जरुरी सुचना ।

शहिद लखन गाउँपालिकाको नियमन क्षेत्र भित्रका ३ वा सो भन्दा बढी अवधि वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी संस्थाहरुलाई अन्यन्त जरुरी सुचना ।

(मितिः२०८१।०१।१७, ने.सं. ११४४ चौलागा ५ सोमबार )

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि

वडा कर्मचारी