FAQs Complain Problems

समाचार

शहिद लखन गाउँपालिकाको नियमन श्रेत्र भित्रका ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना ।

शहिद लखन गाउँपालिकाको नियमन श्रेत्र भित्रका ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधि वार्षिक प्रतिवेदन नबुझाउने सहकारी संस्थाहरुलाई अन्यन्त जरुरी सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि

वडा कर्मचारी