FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

नविकरण सम्बन्धी सूचना ।

नविकरण सम्बन्धी सूचना ।

मिति: २०८०।०५।२१

खानेपानी उपभोक्ता दर्ता सम्बन्धी ३० दिने सार्वजनिक सूचना । (वडा नं. ५)

खानेपानी उपभोक्ता दर्ता सम्बन्धी ३० दिने सार्वजनिक सूचना । (वडा नं. ५)

मिति : २०८०।०५।२१

Invitation for Bid.

Invitation for Bid.
First Date of Publication : 2080-05-11 BS

आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

(पहिलो पटक सूचना प्रकाशित मिति : २०८०।०५।०६ )

Pages