FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

१ वर्ष भन्दा वढि अवधि नविकरण नभएका प्राईभेट फर्महरुको नविकरण सम्बन्धी सूचना ।

१ वर्ष भन्दा वढि अवधि नविकरण नभएका प्राईभेट फर्महरुको नविकरण सम्बन्धी सूचना ।
प्रथम पटक प्रकाशन मिति : २०८०।०५।०४

उम्मेदवारको छोटो सूची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

उम्मेदवारको छोटो सूची प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना ।

मिति : २०८०।०५।०४

Pages