FAQs Complain Problems

समाचार

शहिद लखन गाउॅंकार्यपालिकाले आगामी ३ वर्ष भित्रगाउॅंपालिका भित्र वसोवास गर्ने २० वर्ष उमेर देखि ६० वर्ष उमेर समुह भित्रको सवै विवाहित महिलाहरूको पाठघरको क्यान्सर परिक्षण गर्ने निति र आ.व २०७९/०८० मा गाउॅंपालिकाले VIA परिक्षण कार्यक्रम

जन प्रतिनिधि

वडा कर्मचारी