FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शहिद लखन गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना

२०७८।७९ 02/21/2022 - 09:06 PDF icon Sahid Lakhan Periodic Plan Final Draft 12.25.pdf

शहिद लखन गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना २०७७

७७/७८ 03/31/2021 - 13:22 PDF icon RIAP Report Final Draft - Sahid Lakhan Gorkha 12-13.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 11/22/2020 - 15:56 PDF icon बजेट किताब आ.व. २०७७।०७८.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम बक्तव्य

७६/७७ 07/07/2020 - 11:07 PDF icon नीति कार्यक्रम बक्तब्य.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को बजेट बक्तव्य

७६/७७ 07/07/2020 - 11:02 PDF icon budget Speech.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को योजना छनौट मार्गदर्शन सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै)

७६/७७ 06/08/2020 - 17:24 PDF icon योजना तर्जुमा मार्गदर्शन.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को वार्षिक योजना कार्यक्रम किताब

७६/७७ 08/01/2019 - 00:00 PDF icon बजेट किताब आ.व. २०७६।०७७.pdf

पाचौँ गाउँ सभामा उपाध्यक्ष श्री ईन्दिरा तिवारी ज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट बक्तव्य

७६/७७ 08/01/2019 - 00:00 PDF icon बजेट बक्तव्य आ.व. २०७६।०७७.pdf

पाचौँ गाउँ सभामा अध्यक्ष श्री रमेश वावु थापा मगर ज्यू ले प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 08/01/2019 - 00:00 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७६।०७७.pdf

योजनाको अन्तिम भुक्तानि सम्बन्धि सूचना (श्री वडा कार्यालय सबै, श्री उपभोक्ता समिति सबै)

७५/७६ 07/05/2019 - 15:34

Pages