FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शहिद लखन गाउँपालिकाको प्रथम आवधिक योजना

२०७८/२०७९ 02/21/2022 - 09:06 PDF icon Sahid Lakhan Periodic Plan Final Draft 12.25.pdf

शहिद लखन गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्ययोजना २०७७

२०७७/२०७८ 03/31/2021 - 13:22 PDF icon RIAP Report Final Draft - Sahid Lakhan Gorkha 12-13.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरु

२०७७/२०७८ 11/22/2020 - 15:56 PDF icon बजेट किताब आ.व. २०७७।०७८.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम बक्तव्य

२०७६/२०७७ 07/07/2020 - 11:07 PDF icon नीति कार्यक्रम बक्तब्य.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को बजेट बक्तव्य

२०७६/२०७७ 07/07/2020 - 11:02 PDF icon budget Speech.pdf

आ.व. २०७६।०७७ को वार्षिक योजना कार्यक्रम किताब

२०७६/२०७७ 08/01/2019 - 00:00 PDF icon बजेट किताब आ.व. २०७६।०७७.pdf

पाचौँ गाउँ सभामा उपाध्यक्ष श्री ईन्दिरा तिवारी ज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट बक्तव्य

२०७६/२०७७ 08/01/2019 - 00:00 PDF icon बजेट बक्तव्य आ.व. २०७६।०७७.pdf

पाचौँ गाउँ सभामा अध्यक्ष श्री रमेश वावु थापा मगर ज्यू ले प्रस्तुत गर्नु भएको नीति तथा कार्यक्रम

२०७६/२०७७ 08/01/2019 - 00:00 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम आ.व. २०७६।०७७.pdf

योजना छनौट मार्गदर्शन

२०७५/२०७६ 05/26/2019 - 18:08 PDF icon च.नं. १२४१.pdf

आ.व. २०७५।०७६ मा संचालन हुने शशर्त तर्फका कार्यक्रमहरु

२०७५/२०७६ 12/18/2018 - 18:55 PDF icon शशर्त तर्फका कार्यक्रमहरु.pdf

Pages