FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रम

२०७९-०८० 06/24/2022 - 18:55 PDF icon बजेट बक्तव्य Shahid lakhan.pdf

अध्यक्ष ज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को नीति तथा कार्यक्रमहरु ।

२०७८।७९ 06/20/2022 - 21:32 PDF icon नीति कार्यक्रम final.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट बक्तव्य

७७/७८ 06/29/2021 - 11:03 PDF icon बजेट वक्त्वय (1).pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बक्तव्य

७७/७८ 06/29/2021 - 10:58 PDF icon आव २०७८।७९ नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बिनियोजन विधेयक

७७/७८ 06/25/2021 - 15:37 PDF icon विनियोजन विधेयक २०७८l०७९.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरु

७७/७८ 11/22/2020 - 15:56 PDF icon बजेट किताब आ.व. २०७७।०७८.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम बक्तव्य

७६/७७ 07/07/2020 - 11:07 PDF icon नीति कार्यक्रम बक्तब्य.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को बजेट बक्तव्य

७६/७७ 07/07/2020 - 11:02 PDF icon budget Speech.pdf

आ.व. २०७७।०७८ को योजना छनौट मार्गदर्शन सम्बन्धमा (श्री वडा कार्यालय सबै)

७६/७७ 06/08/2020 - 17:24 PDF icon योजना तर्जुमा मार्गदर्शन.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सूचना

७६/७७ 12/02/2019 - 00:00 PDF icon Lakhan Notice Mangsir 16.pdf

Pages