FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मौजुदा कानूनका प्रकार दस्तावेज
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७६/२०७७ ऐन
AttachmentSize
PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७६..pdf43.7 KB
सिमान्तकृत समुदाय लक्षित आयआर्जन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ २०७६/२०७७ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon सिमान्तकृत समुदाय लक्षित आयआर्जन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf12.05 MB
भकारो सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ २०७६/२०७७ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon भकारो सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf6.06 MB
बालि बिमा सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ २०७६/२०७७ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon बालि बिमा सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf4.76 MB
व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि जग्गा भाडा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७६ २०७६/२०७७ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon जग्गा भाडा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७६.pdf7.3 MB
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ २०७६/२०७७ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf7.82 MB
एफ्.एम्. रेडियो(व्यवस्थापन तथा संचालन ) कार्यविधी, २०७६ २०७६/२०७७ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon एफ्.एम्. रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf26.49 MB
सार्वजनिक सम्पत्ती कार्यविधि, २०७६ २०७६/२०७७ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon सार्वजनिक सम्पत्ती संरक्षण कार्यविधि, २०७६.pdf5.9 MB
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ २०७५/२०७६ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६.pdf7.16 MB
युवा तथा खेलकुद विकास समिति (गठन तथा संचालन) कार्यविधी, २०७५ २०७५/२०७६ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon युवा तथा खेलकुद समिति(गठन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७५ .pdf7.99 MB

Pages