FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मौजुदा कानूनका प्रकार दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ । २०७८/२०७९ नियमावली
AttachmentSize
PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ पहिलो संशोधन.pdf277.72 KB
शहिद लखन गाउँपालिकाको संस्था दर्ता विधेयक, २०७९ । २०७९/२०८० विधेयक
AttachmentSize
PDF icon शहिद लखन गाउँपालिकाको संस्था दर्ता विधेयक.pdf67.11 KB
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी कार्यविधी, २०८० । २०७९/२०८० कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधी.pdf196.91 KB
कार्यपालिका अन्तर्गत रहने विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ । २०७९/२०८० कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon विषयगत समितिहरु कार्यसञ्चालन कार्यविधि (सात वटै प्रदेश).pdf213.87 KB
मनकामना क्षेत्र फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइ बोर्ड (गठन तथा संचालन) कार्यविधि, २०८० २०७९/२०८० कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon मनकामना क्षेत्र फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइ बोर्ड (गठन तथा संचालन) कार्यविधि.pdf121.99 KB
मदिरा(नियन्त्रण,व्यवस्थापन र नियमन) ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ । २०७९/२०८० विधेयक
AttachmentSize
PDF icon मदिरा ऐन संशोधन विधेयक २०७९ .pdf82.93 KB
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९ २०७९/२०८० विधेयक
AttachmentSize
PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका.pdf414.29 KB
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि, २०७९ २०७९/२०८० कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७९.pdf260.57 KB
कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७६ २०७६/२०७७ ऐन
AttachmentSize
PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७६.pdf145.58 KB
बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड, २०७५ २०७५/२०७६ मापदण्ड
AttachmentSize
PDF icon भवन निर्माण मापदण्ड.pdf1014.76 KB

Pages