FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मौजुदा कानूनका प्रकार दस्तावेज
शहिद लखन गाउँपालिका स्थानिय पाठ्यक्रम मस्यौदा २ -२०७७ २०७७/२०७८ विधेयक
AttachmentSize
PDF icon class two.pdf571.45 KB
शहिद लखन गाउँपालिका जुवा ऐन -२०७७ २०७७/२०७८ ऐन
AttachmentSize
PDF icon जुवा विधेयक.pdf364.27 KB
मदिरा (नियन्त्रण , व्यवस्थापन तथा नियमन ) ऐन -२०७७ २०७७/२०७८ ऐन
AttachmentSize
PDF icon मदिरा विधेयक.pdf439.41 KB
शहिद लखन गाउँपालिका वन ऐन, २०७७ । २०७७/२०७८ ऐन
AttachmentSize
PDF icon वन विधेयक.pdf1.08 MB
“शहिद लखन गाउँपालिको स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७७ । २०७७/२०७८ ऐन
AttachmentSize
PDF icon स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन.pdf235.16 KB
तथ्यांक व्यवस्थापन ऐन २०७६/२०७७ ऐन
AttachmentSize
PDF icon तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन, २०७६.pdf417.08 KB
व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि जग्गा भाडा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७६ २०७६/२०७७ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि जग्गा भाडा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७६.pdf8.17 MB
बालि बिमा सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ २०७६/२०७७ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon बालि बिमा सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf5.4 MB
पशुपंछी तथा मत्स्य विकास अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ २०७६/२०७७ कार्यविधि
AttachmentSize
PDF icon पशुपंछी तथा मत्स्य विकास अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf12.38 MB
औधोगिक व्यवसाय ऐन २०७६ २०७६/२०७७ ऐन
AttachmentSize
PDF icon औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६.pdf249.71 KB

Pages